Dimnjačarska služba

Dimnjačarska je služba KOMUNALNA  DJELATNOST i mora se obavljati trajno  prema  propisima  i pravilima  struke,a  obavljaju ju ovlašteni dimnjačari na dimnjačarskim područjima na kojima im je dana koncesija.
Dimnjačarska usluga  je  OBAVEZNA  komunalna  djelatnost, a  propisana  je  ODLUKOM  GRADA  LUDBREGA.

Dimnjačarskom se službom smatra čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje,izdavanje  potvrde (atesta) o  ispravnosti i poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.                                                            

Dimnjačar  je  osoba  koja  je  stručno  osposobljena  da  cjelokupni  sustav  odvodnje  dimnih  plinova  održava  sigurnim. Redovitim  kontrolama  i  čišćenjem  osiguravate  sebi  sigurno  korištenje  svih  blagodati  koje  nam  toplina  donosi.

U svom  dimnjačarskom  području  koncesionar  je  jedini  ovlašten  za  obavljanje  dimnjačarskih poslova,  a  to  su:   
·  provjera ispravnosti i  funkcioniranja  dimnjaka  i  uređaja  za  loženje
· obavljanje  redovitih  i  izvanrednih  pregleda  dimnjaka  i  uređaja  za  loženje
· čišćenje  dimnjaka  i  uređaja  za  loženje
· poduzimanje  mjera  za  sprječavanje  opasnosti  od  požara,  eksplozija, trovanja, te  zagađivanja  zraka,
  kako  štetne  posljedice  ne  bi  nastupile  zbog neispravnosti  dimnjaka  i  uređaja  za  loženje

Dimnjačara treba  OBAVEZNO  zvati :  
· prije  prve  upotrebe  novog   dimnjaka  
· prije  ponovne  upotrebe  dimnjaka  koji  se  nije  koristio  duže  od  godinu  dana  
· prije  svake  promjene  uređaja  za  loženje  ili  promjene  goriva
· nakon  svakog  izvanrednog događaja
· kada  dimnjak  dobro  ne  vuče  ili  uopće  ne  vuče(začepljen  dimnjak)         
· nakon  nastanka  požara  u  dimnjaku
· kada  senzor  na  plinskom  uređaju  za  loženje  upozorava  na  nepravilan  rad dimnjaka
· kada  kod  upotrebe  plinskog  uređaja  za  loženje  dolazi  do  vlaženja  glatkih  površina  u  prostoru
  (postoji mogućnost  da  se  radi  o  povratu  dimnih  plinova)
· kada  iz  dimnjaka  osjetimo  neugodan  miris
· kada  čujemo  da  se  nešto  urušava  u  dimnjaku
· kada  dođe  do provlaživanja  dimnjaka                                                                                                                

Dimnjak u odnosu na vrstu ložišta i vrstu goriva mora zadovoljiti neke od sljedećih uvjeta: temperaturu, tlak, postojanost na požar čađe, postojanost na kondenzat, otpornost na koroziju, otpor toplinske vodljivosti, otpor od vatre i razmak.

Vezani linkovi
Radno vrijeme dimnjačarske službe
Raspored obavljanja dimnjačarskih poslova za 2021. - Općina Ludbreg
Raspored obavljanja dimnjačarskih poslova za 2021. – Grad Varaždinske Toplice
Raspored obavljanja dimnjačarskih poslova za 2021. – Općina Mali Bukovec
Odluka o službi
Cjenik
Suglasnost na cjenik dimnjačarskih usluga
PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019