Javna rasvjeta

Javna rasvjeta je dio komunalne  infrastrukture svakog naseljenog područja čiju izgradnju i održavanje regulira „Zakon o komunalnom gospodarstvu“, a u nadležnosti je gradova i općina.

Javna rasvjeta i njezine funkcije

- primarno : da osigura sigurni promet ljudi i vozila noću kroz gradske i seoske javnoprometne površine
- sekundarno:  da svjetlom istakne ambijentalnost prostora, ali tako da to ne ide na štetu sigurnosti prometa te da ne uzrokuje svjetlosno zagađenje

Održavanje javne rasvjete :

Za održavanje javne rasvjete karakteristično je periodično čišćenje rasvjetnih tijela te periodična zamjena izvora svjetlosti. Kod toga treba osobito paziti na ekonomičnost koju postižemo na sljedeći način:

- biranjem učinkovitih i dugotrajnih izvora svjetlosti (npr. visokotlačni natrij, metalhalogene  a u novije vrijeme i LED-svjetiljke)

- biranjem zatvorenih cestovnih svjetiljaka, s pojačanim IP-faktorom. Na taj način značajno umanjujemo stupanj zaprljanja unutrašnjosti svjetiljke, a vanjsko čišćenje uvijek je lakše i jeftinije

- regulacijom rasvjete, umanjenjem snage tijekom dijela noći, a time i svjetlosnog  toka, produžujemo životni vijek svjetlosnog izvora

Lukom d.o.o. obavlja poslove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na područuju Grada Ludbrega kao i susjednih  općina (Martijanec, Sveti Đurđ, Veliki i Mali Bukovec, Jalžabet i Grad Varaždinske Toplice). Poslovi održavanja i servisiranja javne rasvjete obavljaju se uz pomoć specijalnog vozila sa hidrauličnom  platformom a obavljaju ih kvalificirani električari koji su educirani za takve poslove.

Održavanje javne rasvjete sastoji se od poslova redovnog  kvartalnog održavanja, hitnih mjesečnih popravaka, nabavke materijala za održavanje, demontaža starih dotrajalih te montaža novih rasvjetnih tijela i pribora, a sve u cilju kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina.

                U slučaju kvara na javnoj rasvjeti, isti možete prijaviti telefonski na broj: 042 /811-422

PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019