Naslovnica / Otpad / Raspored odvoza otpada za 2024. godinu

Raspored odvoza otpada za 2024. godinu

Vezani linkovi
Oslobođenje plaćanja odvoza otpada-COVID-19
OPĆI UVJETI
Držač vreća za papir i plastiku
Raspored odvoza otpada za 2024. godinu
CJENIK - Grad Ludbreg
SUGLASNOST - Grad Ludbreg
Suglasnost na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ludbrega
CJENIK - Općina Veliki Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Općina Veliki Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Veliki Bukovec sa očitovanjem
CJENIK - Općina Mali Bukovec
SUGLASNOST - Mali Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Općina Mali Bukovec
ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ludbrega
Zahtjev za odvoz glomaznog (krupnog) otpada
Lokacije spremnika na javnoj površini
Upute za postupanje s otpadom
Upute za kompostiranje
Zakonodavni okvir vezan uz gospodarenje otpadom
Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge...
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
PODIJELI/SHARE:
Obavijest preuzimanje ambalaže