Naslovnica / Otpad / Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva ima pet članova:

Jagić Darko – predsjednik,
Happ Anica – zamjenik predsjednika,
Kolak Danijel,
Krušelj Nikola,
Novak Neno


Skupština Društva imenuje i opoziva 4 člana Nadzornog odbora.

Sukladno posebnom zakonu (Zakonu o radu) jedan član mora biti predstavnik radnika kojeg imenuje radničko vijeće, a ukoliko ono nije utemeljeno biraju ga i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, u postupku propisanom Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća.

 

Mandat članovima  Nadzornog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

Skupština  može opozvati člana ili članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su imenovani.


Poslovnik o radu nadzornog odbora LUKOM-a d.o.o. LUDBREG


Nadzorni odbor nadležan je da:

  •     donosi opće akte Društva osim akata iz nadležnosti članova Društva  i Uprave Društva,
  •     priprema prijedloge odluka koje donosi član Društva , a tiču se djelokruga rada Društva,
  •     donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja  Društva uz suglasnost članova Društva ,
  •     utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti, uz suglasnost članova Društva,
  •     odlučuje o ulaganjima za razvoj,
  •     donosi godišnji plan, uz suglasnost  članova Društva,
  •     donosi godišnji program rada,
  •     daje upute za rad i smjernice Upravi,
  •     imenuje i opoziva upravu Društva – direktora.
Vezani linkovi
Nadzorni odbor
Uprava
Povijest
PODIJELI/SHARE:
Obavijest preuzimanje ambalaže