Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

NAZIV PROJEKTA:  Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada
REFERENTNI BROJ UGOVORA: KK.06.3.1.18.0122
KORISNIK: Lukom d.o.o.

 

KRATKI OPIS, CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ odobren je sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa", Investicijskog prioriteta 6i: "Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša“ te Specifičnog cilja 6i1: "Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta“.


Prijavitelj će nabavom komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno skupljanje više vrsta otpada (papir, karton, plastika, biootpad) modernizirati i povećati vlastiti kapacitet za još efikasnije preuzimanje otpada na samom izvoru. Provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti u vidu edukativnih radionica i održavanja konferencija projekta podići će se svijest građana (posebno je planirano obrazovanje predškolske i osnovnoškolske djece) o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, s posebnim naglaskom na hijerarhiju otpada: sprječavanja stvaranja otpada, povećanju ponovne uporabe predmeta, važnosti odvojenog skupljanja komunalnog otpada te naročito odvajanjem biorazgradivog otpada koje se može koristiti za kućno kompostiranje. Sve navedeno će rezultirati manjom količinom odloženog otpada na odlagališta, za što je planirano da će nakon prve pune kalendarske godine nakon provedbe projekta iznositi minimalno 150 tona.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.151.600,00 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK): 963.909,58 HRK

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 08.02.2021. – 08.02.2022.

 Objava javne nabave: DOKUMENTACIJA
 - objava dostupna na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

DIREKTORICA
Spomenka Škafec, mag. ing. traff.

Telefon: 042/811-422
Faks:     042/811-494
E-mail: lukom@lukom.hr

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke LUKOM d.o.o.


Poveznice na relevantnu internetsku stranicu: www.strukturnifondovi.hr 
 

PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019