Kontakt

Lukom d.o.o.

MB: 03760553

OIB: 29732862130
Koprivnička 17 
42230 Ludbreg
IBAN: HR7723600001101747779

Telefon: 042/811-422
Faks: 042/811-494
E-mail: lukom@lukom.hr
 

DIREKTORICA
Spomenka Škafec, mag. ing. traff.


TEHNIČKI DIREKTOR
Robert Tkalec, struč.spec.ing.aedif.
Mobitel: 091 422 3008


FINANCIJE I INVESTICIJE
Brankica Havaić, dipl. oec.
Telefon: 042/811-326


VODITELJ POSLOVA NA ODRŽAVANJU JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA
Ivica Repić
Mobitel: 099 422 3011


DEŽURNI TELEFON ZA UKOP
099 / 241 8550


KNJIGOVODSTVO
Andreja Baranić, bacc.oec.
Telefon: 042/811-326


PLAĆA, KADROVSKA I BLAGAJNA
Jadranka Tkalec
Centrala: 042/811-422


POSLOVI GOSPODARENJA OTPADOM
Ivana Matijašec Orehovec, mag.oecol.
Telefon: 042/819-106

PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019