Naslovnica / Kontakt

Kontakt


Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg

MB: 03760553
OIB: 29732862130
IBAN: HR7723600001101747779


Telefon: 042/811-422
Faks: 042/811-494
E-mail: lukom@lukom.hr

DIREKTOR
Krešimir Horvat, bacc.oec
Mail: kresimir.horvat@lukom.hr


TEHNIČKI DIREKTOR
Robert Tkalec, struč.spec.ing.aedif.
Mobitel: 091 422 3008


DEŽURNI TELEFON ZA UKOP
099 / 241 8550


VODITELJ ODJELA RAČUNOVODSTVA, FINANCIJA I INVESTICIJA
Andreja Baranić, bacc.oec.
Telefon: 042/811-326


PLAĆA, KADROVSKA I BLAGAJNA
Jadranka Tkalec
Centrala: 042/811-422


VODITELJ ODJELA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Ivana Matijašec Orehovec, mag.oecol.
Telefon: 042/819-106

Obavijest preuzimanje ambalaže