-Tjedni raspored prikupljanja otpada (koji dan je na redu pojedino naselje odnosno ulica)...

Jeste li znali da organski otpad čini čak 30% ukupnog otpada u kućanstvu? Kompostiranjem hranite vaše biljke i sudjelujete u smanjenju biološkog otpada!
Nudimo Vam mogućnost reklamiranja Vašeg cijenjenog poduzeća na najprometnijim lokacijama. City box koševi su postavljeni na 20 različitih lokacija...

Tvrtka Lukom d.o.o., Koprivnička 17, Ludbreg nudi Vam mogućnost reklamiranja Vašeg cijenjenog poduzeća putem reklamnih panoa postavljenih na stupove javne rasvjete.
RASPORED ODVOZA BIOOTPADA ZA 2019. GODINU
Biootpad će se sakupljati UTORKOM u svim naseljima (osim na blagdane i praznike), odnosno: 08.01., 22.01., 05.02., 19.02., 05.03., 19.03., 02.04., 16.04., 30.04., 14.05., 28.05., 11.06., 26.06., 09.07., 23.07., 06.08., 20.08., 03.09., 17.09., 01.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12..
vrsta vozila: radni stroj JCB 4CX,
boja: žuta,
godina proizvodnje: 2002.
NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme DIMNJAČAR/DIMNJAČARKA
Prijave za natječaj, zajedno s navedenim prilozima dostavljaju se na adresu sjedištva Društva Lukom d.o.o., Koprivnička 17 Ludbreg u roku od 15 dana od objave ovog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobnom ili poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom na omotnici "Natječaj za primanje u radni odnos - ne otvaraj".
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2019. godinu.
Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2019. godinu
Poštovani korisnici, 17. prosinca 2018. godine reciklažno dvorište "Meka" započinje s radom. Upute i popis vrsta otpada koje će se moći odložiti u reciklažno dvorište nalaze se ovdje...
BESPLATNE VREĆE ZA DJEČJE PELENE
Pozivamo roditelje s područja Grada Ludbrega s djecom do dvije godine starosti da u Lukom- u radnim danom od 07:00 do 15:00 sati preuzmu besplatne vreće za dječje pelene. Potrebno je donijeti rodni list djeteta kako bi dobili odgovarajući broj besplatnih vreća.
OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA NA BLAGDANE I DRŽAVNE PRAZNIKE
- usluga odvoza komunalnog otpada obavit će se slijedeći radni dan.
Zakonodavni okvir vezan uz gospodarenje otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html   


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 73/2017)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1767.html 


Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_50_1138.html

BESPLATNO SKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE ELEKTRIČNOG I ELEKTRONIČKOG OTPADA

– Ovlašteni sakupljač DUMA ELEKTRONIKA, Jalkovečka 20, Varaždin 042 213 668
Galerija slika
Statistika otpada
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 10:00 do 17:00 sati
utorak - petak od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019