Poštovani korisnici,
molimo Vas da za sva pitanja u vezi odvoza otpada za fizičke i pravne osobe nazovete na broj: 042/819-106.
Hvala!
Raspored odvoza otpada
''povremeni korisnici''
2023
OBAVIJEST o preporuci održavanja sahrana na grobljima Mali Bukovec i Sv.Petar

Na temelju odluke općine Mali Bukovec (članak 2.) daje se preporuka da se prilikom sahrane broj nazočnih ograniči na samo članove uže obitelji, a bez onih koji...

...saznajte više
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP
POSLOVNOG PROSTORA - KIOSKA
(dalje u tekstu: „Javni natječaj〞)
OBAVIJEST ZA OSOBE KOJE UGOVARAJU SAHRANU, DOLAZE NA SAHRANU, OBAVLJAJU PLAĆANJA ILI DRUGE POSLOVE U LUKOM D.O.O. LUDBREG

Ako patite od simptoma (znakova) infekcije dišnog sustava kao što su kašalj, grlobolja i kratak dah te povišena tjelesna temperatura molimo Vas da do daljnjeg odgodite dolazak u Lukom, a ugovaranje sahrane prepustite drugom zdravom članu obitelji.

...saznajte više
Raspored odvoza otpada Ludbreg i raspored odvoza otpada M.Bukovec i V.Bukovec za 2023 godinu!

Jeste li znali da organski otpad čini čak 30% ukupnog otpada u kućanstvu? Kompostiranjem hranite vaše biljke i sudjelujete u smanjenju biološkog otpada!
Nudimo Vam mogućnost reklamiranja Vašeg cijenjenog poduzeća na najprometnijim lokacijama. City box koševi su postavljeni na 20 različitih lokacija...

Tvrtka Lukom d.o.o., Koprivnička 17, Ludbreg nudi Vam mogućnost reklamiranja Vašeg cijenjenog poduzeća putem reklamnih panoa postavljenih na stupove javne rasvjete.
Obavijest preuzimanje ambalaže
Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2023. godinu.
Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2023. godinu
Zakonodavni okvir vezan uz gospodarenje otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html    


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 73/2017)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1767.html  


Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_50_1138.html

Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak - petak od 8:00 do 14:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative (zimsko)
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative (ljetno)
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019