Kupnja specijalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada

Nakon provedenog postupka javne nabave Lukom d.o.o. sklopio je ugovor s tvrtkom Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca za kupnju specijalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada putem financijskog leasinga.


> saznajte više
ODVAJANJE OTPADA NA GROBLJIMA

Poštovani korisnici,
S obzirom na strože kontrole prilikom zaprimanja otpada na zbrinjavanje na odlagalište otpada skrećemo Vam pažnju na pravilno postupanje s otpadom na grobljima.

Na svim grobljima postavljeni su i označeni spremnici za biootpad, lampione, metalne poklopce i ostali otpad. Molimo Vas da se pridržavate uputa na spremnicima te u spremnike za biootpad odlažete samo otpad koji se sastoji od biorazgradive komponente: cvijeće, travu, zemlju, lišće, grančice, korov. U spremnike za lampione odložite samo lampione, bez metalnih poklopaca, a metalne poklopce odložite u spremnike za metal.

Na primjer, prilikom odlaganja aranžmana, biljnu komponentu odložite u spremnik za biootpad, a ostatak aranžmana u ostali otpad koji nije biorazgradiv.
Molimo Vas da se pridržavate uputa za postupanje s otpadom kako bismo izbjegli moguće nepravilnosti i sankcije na odlagalištu, doprinijeli odvajanju otpada i smanjenju otpada na odlagalištu.

Hvala na suradnji!

OČUVAJMO SVOJ OKOLIŠ ŽIVIMO S PRIRODOM!

30.01.2024. Edukacija djece od malih nogu

Lukom d.o.o. posjetila su djeca predškolske dobi dječjeg vrtića „Radost“ Ludbreg kako bi se educirala o važnosti razvrstavanja otpada i očuvanja okoliša u kojem živimo.


Zdrav i čist okoliš te pravilan način postupanja s otpadom moguće je postići samo sustavnom edukacijom svih dobnih skupina, počevši od onih najmlađih.


Uz sadržaj prilagođen djeci predškolske dobi direktor Krešimir Horvat i djelatnici Lukom-a educirali su djecu o sakupljanju i odvajanju otpada.


Tako su djeca mogla naučiti koja vrsta otpada se odlaže u plavi, žuti ili smeđi spremnik, sami odvojiti otpad u spremnike i vidjeti kako se našim vozilima sakuplja otpad.


> saznajte više

Poštovani korisnici,

molimo Vas da za sva pitanja u vezi odvoza otpada za fizičke i pravne osobe nazovete na broj: 042/819-106.
Hvala!

Prijavi kvar na javnoj rasvjeti

Informacije o kvarovima na javnoj rasvjeti i njihovoj lokaciji prikupljaju se dojavom građana radnim danom na telefon 042/811-422 ili obrascem kojeg možete ispunuti ovdje!

RASPORED ODVOZA otpada ''povremeni korisnici'' 2024

kliknite ovdje da bi skinuli raspored!

Obavijest preuzimanje ambalaže