REFERENT/REFERENTICA KOMUNALNIH POSLOVA

(dalje u tekstu: „Javni natječaj〞)