RASPORED ODVOZA BIOOTPADA ZA 2022. GODINU

NASELJA: Apatija, Slokovec, Sigetec, Hrastovsko, Kućan, Selnik
PONEDJELJAK10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 19.4. (utorkom zbog blagdana), 2.5., 16.5., 31.5. (utorkom zbog državnog praznika), 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 27.12. (utorkom zbog blagdana)

 

NASELJE LUDBREG:ulica Kardinala Franje Kuharića, Kratka, Petra Zrinskog, Trg Slobode, Vatroslava Lisinskog, Preloška, Josipa JurjaŠtrosmajera, Mladena Kerstnera, Antuna Starčevića, Antuna Nemčića, Frankopanska, Hrv. Branitelja Dom. rata, Kolodvorska, Viktora Fizira, Varaždinska, Braće Radića, Zagrebačka, Antuna Gustava Matoša
ulica Koprivnička, Miroslava Krleže, Marije Winter, Tina Ujevića, Ivane Brlić Mažuranić, Dr. Franje Tuđmana, Pavleka Mihovila Miškine, Lovački put, Rapska, Bože Hlasteca, Kardinala Alojzija Stepinca, Rudolfa Fizira, Gospodarska, Ljudevita Vrančića, Nikole Tesle
UTORAK 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 2.11. (srijedom zbog blagdana), 15.11., 29.11., 13.12., 27.12.

 

NASELJE LUDBREG: ulica Bana Josipa Jelačića, Kalnička, Ljudevita Gaja, Zagorska, Antuna Mihanovića, Petra Krešimira, Augusta Šenoe, Školska, A. K. Miošića
ulica Prigorska, Vinogradska, Sajmišna, Frana Galovića, Bednjanska, Petra Preradovića, Marka Marulića, Trg Svetog Trojstva, Matije Gupca, Vladimira Nazora, Ivana Gundulića
SRIJEDA 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.

 

NASELJA: Bolfan, Čukovec, Globočec, Segovina, Poljanec, Vinogradi Ludbreški
ČETVRTAK 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 9.6., 17.6. (petkom zbog blagdana), 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12., 29.12.        

Vezani linkovi
Oslobođenje plaćanja odvoza otpada-COVID-19
OPĆI UVJETI
Držač vreća za papir i plastiku
Raspored odvoza otpada za 2022. godinu – Grad Ludbreg
Raspored odvoza otpada za 2022. godinu – Općina Mali Bukovec i Općina Veliki Bukovec
CJENIK - Grad Ludbreg
SUGLASNOST - Grad Ludbreg
Suglasnost na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ludbrega
CJENIK - Općina Veliki Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Općina Veliki Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Veliki Bukovec sa očitovanjem
CJENIK - Općina Mali Bukovec
SUGLASNOST - Mali Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Općina Mali Bukovec
ODLUKA o uvođenju popusta na uslugu odvoza komunalnog otpada za drugu nekretninu koja se povremeno koristi
Zahtjev za odvoz glomaznog (krupnog) otpada
Raspored odvoza otpada po danima i ulicama
RASPORED ODVOZA BIOOTPADA ZA 2022. GODINU
Lokacije spremnika na javnoj površini
Upute za postupanje s otpadom
Upute za kompostiranje
Zakonodavni okvir vezan uz gospodarenje otpadom
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge...
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Statistika otpada(2016)
PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019