Naslovnica / O nama

O nama


LUKOM d.o.o. Ludbreg je komunalno poduzeće u vlasništvu Grada Ludbrega, a bavi se održavanjem čistoće i javnih površina na području Grada, odlaganjem komunalnog otpada, održavanjem nerazvrstanih cesta, održavanjem groblja, obavljanjem pogrebnih poslova te upravlja stambeno-poslovnim zgradama.

Naša VIZIJA je postati tvrtka zasnovana na načelima poslovne izvrsnosti i ekološke održivosti. Također, cilj nam je kvalitetnom realizacijom naših usluga trajno održavati na visokom nivou najvažnije vrijednosti prema kojima LUKOM mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost koja se definira kroz usmjerenost na potrebe, očekivanja i zadovoljstvo korisnika usluga i pojedinaca, te društva u cjelini.

Naša MISIJA je k valitetom, točnošću i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno i spunjavati potrebe i očekivanja korisnika naših usluga i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa. Pritom upravljati poduzećem na učink ovit, djelotvoran i ekonomič an način a to ostvarujemo kroz:
- pos tavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve ,
- sustavno raditi na razumijevanju potreba, zahtjeva i očekivanja korisnika usluga ,
- dizati svijest stanovništva i pravnih subjekata u primijeni načela održivog razvoja ,
- donositi odluke na temelju vjerod ostojnih informacija i metodički obrađenih podataka ,
- obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način ,
- pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja,
- zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati ,
- kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost ,
- njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima ,
- preventivnim pristup kontinuirano spr ečavati pojavu onečišćenja okoliša i smanjivati negativni utjecaj na okoliš ,
- uspostavljati poslovne odnose s ostalim institucijama koji će rezultirati obostranom koristi radi provođenja temeljnih ciljeva Lukoma ,
- njegovati i razvijati partnerske odnose s va njskim suradnicima i koncesionarima,
- primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava financijskog upravljanja i kontrola u svim procesima ,
- primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001 ,
- kontinuirano ispunjavati zahtjeve zakona, propisa i normi te zahtjeva korisnika usluga ,
- kontinuirano i predano raditi na zaštiti imovine od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te od nepraviln osti i prijevara.

Vezani linkovi
Nadzorni odbor
Uprava
Povijest
PODIJELI/SHARE:
Obavijest preuzimanje ambalaže