Postupak kod smrtnog slučaja

Smrtni slučaj osobe predstavlja psihički i emocionalno tešku situaciju za bliske članove obitelji i prijatelje. No iako je to vrijeme tuge, stresa i šoka, one koji su odgovorni za proceduru, čeka mnoštvo stvari koje treba obaviti u kratkom vremenu. Kako bi se što lakše, barem s te strane, prebrodilo to razdoblje, donosimo hodogram aktivnosti koje morate učiniti.

Postupak kod smrtnog slučaja

Postupak prijave smrtnog slučaja razlikuje se ovisno o tome je li osoba preminula u stanu/kući ili zdravstvenoj ustanovi.

 

Smrtni slučaj u stanu ili kući

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući, potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi, a ako takvih nema svaka osoba koja za nju sazna.

Postupak je sljedeći:

  • nazvati službu Hitne pomoći (194) ili policiju (192)

Potrebni podaci:

ime i prezime preminule osobe

dob

adresa na kojoj se tijelo nalazi

ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt

kontakt telefon

  • službene osobe pozvat će mrtvozornika
  • mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke o umrloj osobi, kako bi izdao potvrdu za ukop i prijevoz
  • nakon popunjavanja prijave o smrti, mrtvozornik izdaje dozvolu za pokop umrloga
  • obratiti se ovlaštenom pogrebnom poduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći (ako pokojnik ima ugovorenu posmrtnu pripomoć, ponijeti osobnu iskaznicu pokojnika)

 

Činjenica smrti prijavljuje se u roku od tri dana matičaru na čijem je području smrt nastupila ili gdje je umrli nađen. Popis matičnih ureda potražite na stranicama Ministarstva uprave
 


Smrtni slučaj u zdravstvenoj ustanovi

 Ako smrt nastupi u zdravstvenoj ustanovi potrebno je: 

  • javiti se na odjel na koji je osoba bila primljena
  • dati sve osobne podatke o umrloj osobi kako bi se mogla izvršiti prijava matičnom uredu
  • na bolničkom odjelu (patologiji, a ne na odjelu gdje je osoba ležala) ostaviti odjeću i obuću u kojoj će pokojnik biti pokopan

ugovoriti pojedinosti prijevoza, opreme i ukopa s ovlaštenim pogrebnim poduzećem ili prijevoznikom ili posmrtnom pripomoći ili se obratiti ovlaštenom pogrebnom poduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći.

Vezani linkovi
ODLUKA o upravljanju grobljima na području grada Ludbrega
Postupak kod smrtnog slučaja
Ludbreg - karta
Selnik - karta
Dežurni telefon
Cjenik roba i usluga
PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019