Povijest

Javno komunalno poduzeće Lukom s.p.o. osnovano je 1. kolovoza 1991. g. i u cijelosti je u vlasništvu Grada Ludbrega.
Kod Trgovačkog suda u Varaždinu je Javno komunalno poduzeće 10. ožujka 1997. g. preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti pod brojem Tt-95/2779-2.
  
Društvo glavninu poslova obavlja u Gradu Ludbregu, a bavi se održavanjem čistoće, odlaganjem komunalnog otpada, održavanjem javnih površina, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda i održavanjem kanalizacije, održavanjem nerazvrstanih cesta, održavanjem groblja i obavljanjem pogrebnih poslova, održavanjem stočnih sajmova. Društvo je registrirano i za bavljenje kupnjom i prodajom robe i obavljanjem trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, što se prije svega odnosi na nabavu i prodaju kanta za smeće i kontejnera.
  
Od 7. prosinca 2007. g. Društvo je doregistrirano za obavljanje poslova upravitelja stambeno-poslovnih zgrada, naplatu parkiranja te poslova kontrole naplate parkiranja i sve poslove vezane za nadzor i održavanje parkirališta.
  
Posljednja doregistracija 19. prosinca 2008. g. za obavljanje poslova uzgoja sadnog materijala i ukrasnog bilja temeljena je na planu razvoja poduzeća u tom segmentu za što su napravljene i potrebne predradnje.
  
Društvo od osnivanja zapošljava oko 20 djelatnika, a trenutno je na neodređeno vrijeme zaposleno 26 djelatnika.
Temeljni kapital Društva iznosi 14.981.700,00 kuna u stvarima i novcu.
Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.
  
Skupštinu čini osnivač Društva, odnosno Grad Ludbreg, koji osobito odlučuje o:

  • financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
  • zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,
  • imenovanju i opozivu članova uprave,
  • izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
  • podjeli i povlačenju poslovnih udjela,
  • davanju prokure,
  • mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
  • izmjeni društvenog ugovora,
  • postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave ili Nadzornog odbora.
Vezani linkovi
Nadzorni odbor
Uprava
Povijest
PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019