USLUGA IZNAJMLJIVANJA REKLAMNOG PROSTORA NA RASVJETNIM STUPOVIMA
USLUGA IZNAJMLJIVANJA REKLAMNOG PROSTORA NA RASVJETNIM STUPOVIMA
USLUGA IZNAJMLJIVANJA REKLAMNOG PROSTORA NA RASVJETNIM STUPOVIMA
USLUGA IZNAJMLJIVANJA REKLAMNOG PROSTORA NA RASVJETNIM STUPOVIMA
USLUGA IZNAJMLJIVANJA REKLAMNOG PROSTORA NA RASVJETNIM STUPOVIMA

Tvrtka Lukom d.o.o., Koprivnička 17, Ludbreg nudi Vam mogućnost reklamiranja Vašeg cijenjenog poduzeća putem reklamnih panoa postavljenih na stupove javne rasvjete.

Reklamni panoi su postavljeni na području Grada Ludbrega, a svojom pozicijom privlače 24 satnu pozornost kako vozača u prometu tako i pješaka prolaznika.

Reklamiranje poduzeća na rasvjetnim stupovima omogućava Vam stalnu prisutnost i izloženost Vaše poruke potencijalnim potrošačima ili kupcima.

Dimenzije reklamnih panoa su 140 cm x 100 cm. Zakup jednog reklamnog mjesta uključuje obostrani tisak reklame.

U cijenu najma reklamnog prostora uključeni su troškovi pripreme, tiska i postavljanja reklame.

Minimalno razdoblje zakupa je 1 mjesec.

Želite li osigurati da Vaša reklama bude zamijećena kontaktirajte nas mailom: andreja.baranic@lukom.hr ; telefonom: 042/811-422 ili osobno na adresi : Koprivnička 17, Ludbreg.

 

Vezani linkovi
USLUGA IZNAJMLJIVANJA REKLAMNOG PROSTORA NA RASVJETNIM STUPOVIMA
Novo- Iznajmljivanje reklamnog prostora na city boxu
PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019