Držač vreća za papir i plastiku
Držač vreća za papir i plastiku
Držač vreća za papir i plastiku
Držač vreća za papir i plastiku
Držač vreća za papir i plastiku
Držač vreća za papir i plastiku

Kod nas također možete nabaviti metalni držač vreća za papir i plastiku. Držač je pogodan za razvrstavanje otpada ( papira i plastike ). Držač je konstruiran od željeznih cijevi te vibro pletiva. Nosivost mu je 15 kg. Cijena držača s PDV- om iznosi 312,50 kn.

Vezani linkovi
Oslobođenje plaćanja odvoza otpada-COVID-19
OPĆI UVJETI
Držač vreća za papir i plastiku
Raspored odvoza otpada za 2023. godinu
CJENIK - Grad Ludbreg
SUGLASNOST - Grad Ludbreg
Suglasnost na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ludbrega
CJENIK - Općina Veliki Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Općina Veliki Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Veliki Bukovec sa očitovanjem
CJENIK - Općina Mali Bukovec
SUGLASNOST - Mali Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Općina Mali Bukovec
ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ludbrega
ODLUKA o uvođenju popusta na uslugu odvoza komunalnog otpada za drugu nekretninu koja se povremeno koristi
Zahtjev za odvoz glomaznog (krupnog) otpada
Lokacije spremnika na javnoj površini
Upute za postupanje s otpadom
Upute za kompostiranje
Zakonodavni okvir vezan uz gospodarenje otpadom
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge...
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Statistika otpada(2016)
PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019