Raspored obavljanja dimnjačarskih poslova za 2022. - Općina Ludbreg
  1. Ludbreg (višestambeni objekti) i Poljanec – siječanj 2022.
  2. Selnik, Globočec, Čukovec – veljača – ožujak 2022.
  3. Bolfan, Sigetec L., Slokovec – ožujak – travanj 2022.
  4. Apatija, Segovina, Hrastovsko – travanj – svibanj 2022.
  5. L. Vinogradi, Kućan L. – svibanj – lipanj 2022.
  6. Grad Ludbreg – lipanj – srpanj – kolovoz 2022.
  7. Selnik, Globočec, Čukovec – kolovoz – rujan 2022.
  8. Bolfan, Sigetec L., Slokovec, Poljanec – rujan – listopad 2022.
  9. Apatija, Segovina, Hrastovsko – listopad – studeni 2022.
  10. L. Vinogradi, Kućan L. – studeni – prosinac 2022.

Usluga čišćenja dimnjaka vršit će se prema navedenom rasporedu, a svaka intervencija ili čišćenje po pozivu će se obračunavati prema posebnoj tarifi sukladno važećem Cjeniku.

Dimnjačarska služba ima pravo na izmjene rasporeda u slučaju izvanrednih situacija (COVID-19).

Skrećemo pažnju na zakonsku obvezu kojom su Korisnici dužni omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, a sve u svrhu izbjegavanja ljudskih žrtava (trovanja plinom) i materijalnih šteta (požara).

Voditelj radne jedinice
Bunić Tomislav
099 422 3017
tomislav.bunic@lukom.hr

Dimnjačar

Koren Anđelko

099 422 3015

PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019